Centrum Česká Kanadacentrumceskakanada@tiscali.cz
Centrum Česká Kanada

Provozní řád ubytovacích služeb                 

Centrum Česká Kanada

 

Všichni hosté jsou povinni seznámit se s tímto řádem na počátku ubytování

 

I. Identifikační údaje

 

a) Centrum Česká Kanada ,Struhy 53. Telefon: 603324195, IČO: 67144594,

 provozovatel: Grulichová Eva, odpovědná osoba: Mašková Renata-  délka praxe v oboru 5let

b) kategorie zařízení: ubytování v budově cca 150 lůžek, chatičky se společným sociálním zařízením cca150 lůžek, 5 x bungalovy cca 26 lůžek, provoz  trvalý cca150 lůžek

 

II. Příjezd odjezd

 Host rekreačního areálu bude ubytován po předložení a zapsání platného dokladu totožnosti.

 Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit v domluveném termínu má-li předem pobyt objednán. Pokud je dohodnuto jinak, nejpozději v den nástupu dle aktuálního platného ceníku.

 Nevznese-li host námitku proti kvalitě ubytování do dvou hodin po převzetí klíčů nebude s ním jednáno o předčasném ukončení pobytu z důvodu nevyhovujícího zařízení.

 Pokoj je předán s klíči od hl. vchodu od budovy hotelu a klíčem od pokoje či apartmánu na které musí být složena vratná kauce 300,-Kč.

Kauce bude vrácena pouze v případě vrácení klíčů .

 

Nástup - ubytování a předání klíčů od pokoje je možné od 16:30 hod., až do ukončení provozu recepce to je 21 hod.

Po převzetí pokoje se na pozdější reklamace závad  nebude brát zřetel.

 

Odjezd - pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu nejpozději do 10 hod.

 V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, které nebylo nahlášeno  na začátku, respektive první den pobytu, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě!

 Nebudou-li klíče od pokoje předány do 10 hod., bude hostům počítán další den pobytu dle platného ceníku.

 

Storno pobytu - je možno provést na základě písemné žádosti s uvedením vážných prokazatelných důvodů. 

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy či objednávky pobytu bude RS Centrum Česká Kanada účtovat storno poplatky.

Výše storno poplatků je následující:

 

60 - 31 dnů před zahájením pobytu 20% z ceny

30 - 15 dnů před zahájením pobytu 50% z ceny

14 - 5   dnů před zahájením pobytu  80 % z ceny

V průběhu pobytu např. z důvodů nepřízně počasí nelze platbu za ubytování vracet.

  1. Storno poplatky jsou odečteny ze zaplacené částky, a  rozdíl je účtován nebo vrácen zákazníkovi a to  do 14 dnů od obdržení požadavku na odstoupení.
  2. V případě, že zákazník nenastoupí k čerpání služby, nemá nárok na vrácení zaplacené finanční částky.
  3. V případě, že zákazník na základě svého rozhodnutí nečerpá některou ze zaplacených služeb, případně si zkrátí dobu pobytu, nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

 

 

Pravidla chování hostů

 Do hotelu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě!!!

Ve všech prostorách hotelu je přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

 

 V bungalovech a chatkách je z důvodu nebezpečí vyhoření el. přípojek přísně zakázáno používání jakýchkoli přímotopů !!!

Zákaz používání: el. spotřebičů- vařiče, topidla (pod pokutou 500,-Kč). Tento zákaz se nevztahuje na holící strojky a fény.

Při překročení tohoto zákazu si vedení areálu vyhrazuje právo řešit situaci pokutou a v případě nutnosti volání pohotovostní jednotky zaplatí host její výjezd v plné výši. Zjištěné nepovolené přímotopy budou zabaveny a vráceny hostovi v den odjezdu.

 

 Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách areálu jen se souhlasem provozovatele.

Majitel psa je povinnen na požádání předložit platný očkovací průkaz psa .

Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru!!!

Výkaly po zvířatech je majitel zvířete povinen neprodleně uklidit.

Po areálu se psi pohybují pouze na vodítku a s náhubkem!

Odpadky třídíme do kontejnerů, které jsou umísteny  pod restaurací.                         Prosíme o dodržování čistoty v  areálu.

Oheň je povoleno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, u ohně musí být přítomna osoba starší 18 let,použití ohniště je třeba vždy předem ohlásit na recepci.Zakoupit naše dřevo je možné,popř.zdarma. po dohodě sběr v našem lese, povolíme .

Před odchodem z hotelu, chatky či bungaluvu nezapomenout uzavřít okna, zhasnout světla a zavřít vodu. V případě protékajícího záchodu,prosíme, nahlásit závadu personálu.

 

  Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Ponechávání cenností, peněz a dokladů na pokojích či chatkách jen na vlastní nebezpečí. Je možno uložit si cennosti v našem trezoru.

 

 Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele hotelu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie

nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru,

či odvrátil hrozící nebezpečí.

 

Ohlašovny na tel. číslech:

Tísňové volání             112

První Pomoc               155

Hasiči                          150

Policie                         158                      

 

Stravování

 Na výdej jídla přicházejte v předem dohodnutých časech a jako celá skupina.V případě

zpoždění informujte správce osobně, případně telefonicky.

Výdej snídaní 8 -10hod , polopenze večeře18 - 20 hod nebo po dohodě s manažerem.

 

 Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

 

a) Dezinfekce v zařízení:

    dezinfekce veřejných hygienických zařízení (WC,koupelny,sprchy) je prováděna denně dle potřeby, popř. ihned po znečištění osobou, která jej způsobila, nebo personálem arealu.

 Po skončení pobytu ubytovaných v hotelu je prováděn uklid kompletně celého apartmánu, pokoje, bungalovu, chatky personálem areálu.

 V průběhu pobytu si  ubytovaní uklízí sami! Před odjezdem svléknou ubytovaní použité povlečení z postelí a odevzdají jej do skladu s použitým povlečením. K desinfekci a úklidu je používáno prostředků pro plošnou dezinfekci s virucidním účinkem-Savo ,saponátové prostředky Power(stop plísním),Trenza jemný tekutý prášek Trenza čistič WC gel, Cillit na usazeniny, Alex čistič +leštěna na podlahy  způsob jejich přípravy ředění dle návodu výrobce, označení nádob-křížkem nádoby na podlahy, WC na toalety ,bílé kýble na okna . Při práci používáme ochranné gumové rukavice, gumovou zástěrku, při práci s desinfekčními prostředky  dodržujeme návod k užívání, uvedený na obalu přípravku.

 Střídáme prostředky s různými aktivními látkami po 1 měsíci ( tím předcházíme  vzniku odolných mikroorganismů), musí být také prováděna očista (dekontaminace-Vaniš,Lixivie) při kontaminaci biologickým materiálem  (stolice, krev atd.).

 Dodržujeme předepsanou koncentraci a dobu působení dezinfekčního prostředku.        Po převléknutí prádla dodržuje osoba, která ho provádí zásady osobní hygieny.

 

b) Dezinsekce při výskytu hmyzu (Off ,Biolit,Raid,apod.)

 

III. Úklid

 

 Úklid veřejných  prostor je prováděn ihned po zjištěném znečištění, jinak denně (vysávání koberců, vlhké stírání hladkých povrchů), s použitím desinfekčních přípravků. Minimálně čtvrtletně je prováděn všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel a vyčištění matrací).  Odpadkové koše se vyprazdňují, očistí a desinfikují dle potřeby, nejméně však 1 x denně. Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře.

 

IV. Manipulace s prádlem

 

a) čisté prádlo je skladováno v samostatné místnosti označené sklad prádla, výměna – po každém ubytovaném, jinak dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní.

 

b) špinavé prádlo je ukládáno do skladové místnosti označené prádelna odkud je převáženo 1 x týdně do profesionální prádelny v JH.

  Odpovědná osoba: Renáta Mašková

V. Další nezbytné údaje

 

Areál je zásoben  pitnou vodou- městský řád  VAC.

Výroba teplé vody- ohřev elektřina bojlery.

Větrání – přirozené okny, nucené (WC, umývárny, sprchy)

Odpadky z provozu ubytovacího zařízení  třídíme dle ekol. zásad – odvoz technické služby JH.

Areál je napojen na veřejnou kanalizaci.

 

                                             Odpovědný vedoucí paní  Renáta Mašková

 
Kontakt

CENTRUM ČESKÁ KANADA®
Struhy 53, 378 62, Kunžak (15km od J. Hradce)
GPS : 49°6'40.82"N, 15°11'37.463"E
Recepce: +420 731 165 288

Rezervace :
ubytovani@centrumceskakanada.cz

Rezervace ubytování

Přihlásit k odběru novinek:
Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies